FANDOM


Denna artiklen handlar om gift gas runan. Skador som avgörs utav "gift", kolla på gift.

Poison Field Poison Field
3 charge(s)
sak sort: Field Runes (Earth)
Magisk formel: adevo grav pox
Vikt: 1.2 oz.
Kan användas av: Any player with Magic Level 0+ and Level 14+
Görs av: Druids, Sorcerers. (Level 14+)
Premium: nej
Mana: 200
själs kraft: 1
Köp magi från: Rahkem (Ankrahmun),

Padreia (Carlin),
Shalmar (Darashia),
Charlotta (Liberty Bay),
Marvik (Thais),

Smiley (Venore).
Köp färdiga runor från: Fenech (Ankrahmun),
Asima (Darashia),
Frans (Venore),
Rachel (Carlin),
Shiriel (Ab'Dendriel),
Sigurd (Kazordoon),
Tandros (Port Hope),
Xodet (Thais),
Frederik (Liberty Bay),
Romir (Svargrond)
Magi pris: 300 gp. Run pris: 65 gp.
(1,300 per backpack)
Effekt: Poisoned Icon Förgiftningen av runan ger dig en förgiftning som slår 5 hp per gång. Den totala skadan är 105 hit points (5 rundor med 5 hit points per slag, 5 med 4 hp per slag, 7 rundor med 3, 10 rundor med 2 och 19 rundor med 1) tills giftet slutar verka. (om du inte använder antidote).
Noteringar: Denna runan är bra på PvP världar eftersom du kan blockera vägen för vissa monster. Iallafall, den är värdelös att använda på spelare över Level 10 efter som de kan lätt använda exana pox för att ta bort förgiftningen. The poison field will last for 4:08.

See: Complete list of runes.
Ultimate Healing Rune
Runer i Tibia
Attack
Avalanche (Rune)
Avalanche
Energy Bomb
Energy Bomb
Energy Field
Energy Field
Energy Wall
Energy Wall
Explosion
Explosion
Fire Bomb
Fire Bomb
Fire Field
Fire Field
Fire Wall
Fire Wall
Fireball
Fireball
Great Fireball
Great Fireball
Heavy Magic Missile
Heavy Magic Missile
Icicle (Rune)
Icicle
Light Magic Missile
Light Magic Missile
Poison Bomb
Poison Bomb
Poison Field
Poison Field
Poison Wall
Poison Wall
Soulfire
Soulfire
Stalagmite
Stalagmite
Stone Shower
Stone Shower
Sudden Death
Sudden Death
Thunderstorm
Thunderstorm

<imagemap>: bilden är ogiltig eller existerar inte

Holy Missile
 
Support Healing Summon
Chameleon
Chameleon
Antidote Rune
Antidote Rune
Animate Dead
Animate Dead
Desintegrate
Desintegrate
Intense Healing Rune
Intense Healing Rune
Convince Creature
Convince Creature
Destroy Field
Destroy Field
Ultimate Healing Rune
Ultimate Healing Rune
Magic Wall
Magic Wall
Paralyze
Paralyze


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki