FANDOM


Outlaw camp är ett område söder om Kazordoon.

Området är hemmet för tjuvar så som Wild Warrior, Hunter med flera. Det finns även hus i Outlaw Camp samt en gömd shop, NPCn H.L.

Du bör nog vara minst level 20 och ha potions om du ska utforska området.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.